Zikrul Anfas

Zikir Nafas Ibadah Agung

Alhamdulillah wa syukurilah kita panjatkan kepada Allah SUBHANA WATAALA  yang selalu melimpahkan ilham , HIDAYAH , ILMU , HIKMAH dan Kasih Sayangnnya kepada kita untuk bermakrifat kepada-Nya, dan berzikir  kepada Nya  pada  setiap  saat  dan  waktu  mengikut  kehendaknya.Jika  Allah  tidak  mengkehendaki  kita  mengingati Nya  maka  kita  tidak  akan dapat  Meningati Allah  walaupun  sesaat  dan  juga   dalam  ibadat –  Ibadat   tanpa  Zikir  adalah  pergerakan  tubuh  yang  kosong  dan  tiada   nilai  di sisi  Allah.

Doa , Salam  dan  shalawat  kita panjatkan kepada Allah SWT untuk Nabi tercinta Rasulullah Sala Allahu Alaihi Wasalam, dari Baginda lah  segala   lautan  ILMU, HIKMAH , HAKIKAT   dan  Rahsia  di  turunkan – Tanpa  Baginda   seluruh  ummat  Manusia  akan  berada  dalam  kegelapan  dan  melalui  risalah ZIKIR  Agung  yang  di  bawa   oleh  Baginda  dari  Langit  setelah  menemui  Allah  sewaktu  Miraaj  menjadi  Cetusan  Cinta   dan  Kasih  abadi  untuk  di  jalinkan  dengan   Allah, anugerah  yang  plaing  istimewa   yang  bawa   oleh  Baginda  kepada  Ummat   ini   dari  Allah  adalah  ZIKIR  NAFAS. Dan  inilah  perintah  dan  suruhan  yang  paling  afdaal  dan  juga   Agung  –  Surah  AL Ankaboot  – Ayat  45.

ZIKIR   merupakan   kewajiban  dan  fardhu    yang   harus   kita   jalankan  dalam setiap  keadaan   dan  waktu , dimana  sahaja   kita  berada  perintah  berzikir   tidak   boleh  di  tinggalkan . Amat  banyak sekali perintah ZIKIR yang  boleh  kita  jumpai  dalam  Ayat-ayat  Suci  Al Quranul  Karim  dan  juga  dalam  sunah para  Nabi, Rasul  dan   Rasulullah Sala Allahu  Alaihi  Wasalam.

ZIKIR, adalah  satu  amalan  yang  mudah ,  indah  ,  senang   dan  seronok   di  lakukan  tetapi  alangkah  sedihnya   masyarakat  Islam  langsung   tidak   mengamalkan  nya  ,  kerana  kejahilan  tentang

  • Hakikat  Zikir
  • Kemanisan  Zikir
  • Faedah  dan  kelebihan  berzikir   yang  boleh  di  rasakan  baik  sahaja  qalbu  berzikir
  • Maqam  Orang  Zakirin  di  sisi  Robbul  Alameen

Ummat  Islam  merasa  amat  susah , payah  dan  berat   untuk  melakukan  Zikir   dalam  setiap  keadaan  hidup. Mereka  mendapati  keberatan  melakukan  di  waktu  luar  solat  , dan  tidak  perlu  di  katakan  sewaktu  beribadah  –  memang  hanya   tinggal  kelalaian.Bayangkan   dalam  Solat  kita  tiap  hari  kepada  Allah  berapa  saat , minit   kita   dapat   berzikir   kepada  Allah , sedangkan  perintah  berzikir   kepada  Allah  sewaktu  Solat  adalah  syarat  Solat  itu  Qabul.  Ummat  Islam  harus  cari  jalan  keluar  dari  bahaya  kesesatan  dalam  Solat  yang  sering   berlaku  di  rosakan  dan  di  sesatkan  oleh  syaitan  dalam  setiap  keadaan.Jika   tidak  Solat  kita  semua  akan  tertolak  malah  di  lontar  kemuka   orang  yang  Solat  dalam  keadaan  lalai.

ZIKIR NAFAS  dengan  Ismul  Azham  – Ismu  Zat   menawarkan sebuah solusi praktikal  untuk mengatasi masalah ini. Dengan ZIKIR NAFAS dari  rantaian   para  Wali- Wali  Allah  dan  ahli  Kalimah  LA  ILAHA  ILLALLAH  kita   mampu   mengubah   Nafas   kita   yang  kini   sama  seperti  Nafasnya   binatang  ,  Nafas   orang  Kafir  ,  Nafas  nya  orang  Mushrik  kepada  Nafas  Mulia   Nafas  Malaikaat  ,  Nafas   Nabi  dan  Rasool   dan  Nafas  orang-orang  Mukmin   yang   berzikir   Nafas.Dengan  latihan   Zikir  Nafas   –  Minda  dan  Jiwa  kita   dapat   di latih  dengan  kesedaran   akan  Allah  dalam  segala  keadaan  hidup.

Zikir  Nafas   akan  meningkatkan  Minda  dari  kesedaraan  tahap   rendah  ke  sedaran  otak  yang  tinggih , dan  di  bawah  kawalan  Rohani  dan  Sirr. Dan  menyerah  kuasa   ke  bawah  qudrat  Allah.

ZIKIR NAFAS   ini    dapat  meningkatkan  kualitas ibadah , dan  juga untuk kejayaan  hidup kita di dunia  dan  di  akhirat. Dengan memelajari  ILMU  ZIKIR  NAFAS    dan  pengamalan ZIKIR NAFAS  kita nanti akan di muliakan  Allah, di ilhami Allah untuk menjadi orang yang bahagia, kejayaan  di  dunia dan akhirat. Orang yang diredhai   Allah maka dalam hal ehwal  Rezekipun dia akan perlihara  oleh Allah  agar   di limpah  kurniakan Rezeki.

Insyaallah   dengan   ZIKIR   NAFAS    ini    qalbu  akan  mencapai  ketenangan   dan  dengan  ketenang  jiwa  itu   ,  kita  akan  merasai   pintu  rezeki  di  permudahkan .

Bagaimanakah Caranya untuk menyertai  pengajian  ILMU ZIKIR  NAFAS   dan mengaplikasikan  ZIKIR NAFAS?

Tolong  buka   YOutube   dan   dapatkan   tajuk-tajuk  yang  berkaitaan  dengan   Zikir  Nafas.
Youtube  –  Kalimah  LA  ILAHA  ILLALLAH  –   Zikir  Nafas  –  Zikir  Abadi
Sheikh  DR  Ismail  Kassim

Leave a Reply