Zikrul Anfas

Zikir Dengan Nama ALLAH

Zikir Nafas ertinya Nafas Yang telah di kuasai oleh Zikir Dengan Nama ALLAH. Setinggi -tinggi Kuasa di alamin ini. Nafas ini hanya dapat di kuasai oleh Zikirullah. Amat mudah di fahami kenyataan ini kerana Nafas yang di kuasai oleh syaitan adalah Nafas yang sesat , Nafas yang di kuasai oleh nafas adalah yang Takabur dan angkuh , sombong dan Nafas yang di kuasai dunia adalah Nafas yang tamak dan tercelaru dan di lalaikan dalam segala keadaan. Nafas yg berzikir adalah nafas yang bertauhid , Menuju ke sisi ALLAH dan sentiasa dalam keadaan tenang yang di isi oleh ALLAH dari Taman-taman Syurga , ketenangan adalah Sifat Syurga , qalbu yang tenang akan kembali ke syurga sebelum jasad bertemu di syurga.

Leave a Reply