Zikrul Anfas

Terbang ke Arasyh ALLAH

Zikir Nafas ibarat Roket dan Minyak nya adalah Syahadah , Wow bayangkan anda boleh terbang ke arasyh ALLAH dengan Nafas anda membawa Nafas dan Hayyat yang baru , Jika Ummat islam tahu nikmaat ini mereka akan gadai atau jual segala harta benda , rumah dan diri mereka hanya untuk Mendapatkan Zikir Nafas SESAAT atau SEMINIT – DEMI ALLAH Zikri nafas adalah Nikmaat dan hadiah terbesar dari ALLAH yang tidak boleh di jual beli dengan apa pun benda di dunia dan akhirat , Mereka yang Mengenal , Bersyukur dan sentiasa memelihara nya adalah orang yang tinggi budi pekerti mereka, akal mereka dan juga Ihsan mereka kepada ALLAH , Mereka tidak akan belot atau mengkhianati anugerah ini selama-lamanya.

Leave a Reply