Zikrul Anfas

Merancang dengan Izin dan Qudrat ALLAH

Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin merancang dengan Izin dan Qudrat ALLAH untuk mentalqinkan lebih dari 1,000,000 [ SEJUTA ] Ummat Islam di seluruh dunia dengan Zikir Nafas sebelum 2020 agar mereka dapat mengingati ALLAH setiap Nafas turun dan naik nya – mari kita sama-sama like Hajjat dan Niat ini agar kita pun dapat membantu dalam menyempurnakan niat yang murni ini. Dan 10 juta Ummat sebelum 2030.

www.rahmatanlilalamin.org.my

Leave a Reply