Zikrul Anfas

Makan dengan Syahadah dan berzikir Zikir Nafas

Ahli Zikir Nafas apabila ia makan dengan Syahadah dan berzikir Zikir Nafas maka segala Tahmeed dan tasbih dari Makanan dan Minuman itu akan di salurkan kedalam diri nya , Dan apabila dia berkerja dengan Syahadah segala pujian dan Syukur dari makhluk itu akan di salurkan melalui Nafas nya kedalam Kitaab Kiraman Katibeen dan dan segala keadaan Syahadah dan juga Zikir nafas akan membawa segala Tahmeed dan tasbih dari makhluk di dunia akan di beri kepada mereka yang Berzikri Nafas dan bersyahahadah di Maqam masing-masing.
Ada kah makanan dan minuman bertasbih dna tahmeed untuk masuk Syurga dan semau binatang bertasbih dan ber tahmeed untuk ke Syurga , tidak mereka telah berikrar untuk menghadiakan segala amalan tasbeeh dna tahmeed mereka kepada Ahli Zikir Nafas yang bersyahadah.
Ramai tidak akan Yakin sekarang tetapi bila satu hari keadaan ini sampai ke tahap Ainul Yakin baru mereka akan percaya.
Lihat betapa besarnya pahala dan maqam Ahli Syahadah dan Ahli ZIkri Nafas di sisi ALLAH , tetapi sentiasa merendah diri dan serahkan segal;a pujian kepada ALLAH .

Leave a Reply