Zikrul Anfas

Hidupnya Zikir Nafas dengan ILMU Tauhid

Ketahuilah bahawa Zikir Nafas akan hidup hanya dengan ILMU Kalimah LA ILAHA ILLALLAH. Tanpa ILMU Kalimah Tauhid , Nafas akan merasai satu beban kerana tidak hidup dalam suasana Tauhid dan Hayyat yang berterusan.

Sepertimana jasad ini memerlukan Nyawa, begitu juga Nafas ini memerlukan nyawanya, dan nyawa Nafas itu adalah ILMU KALIMAH  LA  ILAHA  ILLALLAH.

Banyak testimoni-testimoni dari pengamal Zikir Nafas akan mendedahkan hakikat Zikir Nafas tanpa ILMU. La Ilaha IllAllah adalah essence di dalam semua makhluk dan ianya juga sebagai pengerak dalam semua aspek hidup, mati dan kebangkitan.

Zikir Nafas juga akan membangkitkan Roh kita dalam Qubur dan berusaha untuk meneguhkan KALIMAH ALLAH dimuka bumi ini walaupun jasad sudah terkbur dalam liang lahad. Inilah keadaan mujahid dan Wali-Wali Allah dimana Roh mereka bergerak keseluruh alam memperkembangan Qalam Allah dan Kalimah LA ILAHA ILLALLAH dijiwa orang yang menempuh jalan  Allah.

Ini terbukti dalam Surah AL-Imran  –  ayat 69 “Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.” dan Juga Surah  AL-Baqarah – ayat 153-154 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”

 

Leave a Reply