Zikrul Anfas

Ahli Ilmu KALIMAH

Hanya Ahli Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH dan Ahlul Syahadah yang telah di bukakan ALLAH kepada Ilmu, Hikmah , hakikat dan Noor Syahadah yang boleh talqinkan dengan ZIKIR NAFAS secara qalbiyah dan nafasiyaah.

Leave a Reply