Zikrul Anfas

40 Ahadis tentang ILMU KALIMAH

Selain dari ILMU ZIKIR NAFAS kami juga menyampaikan 40 Ahadis tentang ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH Ahadis Nabi Mulia ini akan membuka segala penjelasan , kefahaman dan keyakinan ILMU KALIMAH ALLAH.
Sesiapa yang mengucap dua kalimah Syahadah tanpa ilmu kalimah la ilaha ILALLAH yang di wajibkan oleh ALLAH [ Surah Muhammad-ayat 19], sesungguhnya dia telah mengkufurkan ALLAH dengan Penafian nya tentang ILLAH – Sebab ILLAH adalah ALLAH [ Surah Anaas] ILAHIN NAAS dan Ilahukum illahun waheed ILLAH tu adalah ALLAH menafikan ILLAH menjadi Kufur tolong fikir-fikir dan dah yakin datang belajar ILMU , Seorang Muslim yang mati tanpa dapat mengucap dua kalimah Syahadah matinya dalam Kufur tanpa IMAN tetapi dalam ISLAM [ ALLAH Mahu kita mati dalam Iman ] [ Surah Al Asaar ] rujuk website untuk pengajian ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH yg di wajibkan keatas semua Ummat ISLAM .

Leave a Reply