Hikmah Kalimah

Terimalah Ilmu Kalimah

Wahai Ummat Islam , terimah lah ajaran dan tuntutan ALLAH untuk mempelajari ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH seperti dalam firman Nya [ Surah Muhammad Ayat 19], apakah ilmu yang di wajibkan oleh ALLAH keatas Muslimin dan Muslimat dalam ilmu kalimah la ilaha ilAllah sehingga ilmu ini di ajara selama 13 tahun kepada para sahabat dan di sambung lagi 10 tahun di madinah. Pertama lihatlah tafseeran Al Quraan dan terjemaah seluruh dunia – ILLAH di salah terjemaahkan dengan perkataan tuhan – HANTU atau god – DOG ...