Hikmah Kalimah

Muslim yang Tidak Mempelajari

Seorang Muslim yang tidak Belajar ILMU KALIMAH SYAHADAH dia akan jadi Seorang Munafikoon dan pendusta di sisi ALLAH – Wahai Ummat Islam tolong rujuk kebenaran ini dalam AL QURAAN [ SUrah 63 Munafikoon – Ayat 1 ], Awliya ALLAH tidak Mendusta , mereka berkata Benar dan ada dalil yang Kukuh dan Sah dari Nas-nas Al Quraan dan Hadis Sohih. Oleh yang demekian Belajarlah ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH sehingga mati datang menjemput anda pergi berjumpa ALLAH , ia akan selepas anda membaca mesej ini , atau pun petang ini , esok dan tidak lama lagi.

Hikmah Kalimah

Pelajarilah Ilmu Kalimah

Orang Mukmin yang telah belajar ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH menurut perintah ALLAH tidak akan di azab baik di dunia dan akhirat [ Surah Muhammad – Ayat 19], Ummat Islam yang meninggalkan , berpaling , meningkar ilmu dan perintah ALLAH akan di azab di dunia dengan hati yang sempit , jiwa yang beban , amalan yang tertolak azab kubur yang tidak terperi sakitnya dan di akhirat mereka akan berlutut di hadapan ALLAH selama 50,000 tahun [ surah Al Jathiya – ayat 27-28-29 ] mereka akan berlutut mengambil hisab mereka , dan tidak cukup lagi mereka akan merangkak di atas titian sirathal mustaqeem, hanya kerana mereka tidak mahu mempelajari ILMU KALIMAH SYAHADAH dan berpaling dari KALIMAH ALLAH YANG MAHA MULIA , MAHA AGUNG , Wahai ummat ISLAM jangan kamu ingkar dengan Ayat ALLAH yang mewajibkan kit...