Hikmah Kalimah

Mensucikan Diri

Qad aflaha man zakaha [ surah asyams-7&8] – Berjaya sungguh orang yang telah mensuci kan diri mereka dari segala dosa-dosa syirik , setiap muslim yang tidak mempelajari ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH – menjunjung perintah ALLAH [ 47 Muhammad-ayat 19 ] tidak akan terlepas dari dosa-dosa syirik dan sebab ini mereka akan buta ya di butakan ALLAH di yaumul qiyamah [ surah israa-ayat72] dan tidak akan dapat melihat RasulALLAH Sala Allahu Alaihi Wasalam di dunia mahupun di akhirat. Dosa syirik terbukti dalam setiap ibadat dengan ayat ini [ Surah Al Anaam-ayat 79]...