Hikmah Kalimah

Mati Tanpa Mempelajari Kalimah

KALIMAH LA ILAHA ILLALLAH
SIAPA YANG MATI TANPA MEMPELAJARI ILMU KALIMAH LA ILAHA ILLALLAH DARI AHLI NYA MENGIKUT PERINTAH ALLAH SWT dalam AYAT 19 Surah Muhammad [ Tuntutlah , pelajarilah ILMU KALIMAH LA ILAHA ILLALLAH] dari buaian hingga
ke liang lahad.

Dia akan mati tanpa Iman
Mati Tanpa Mengenal ILLAH
Mereka mati dalam Meninggalkan Sunnah Nabi Muhammad SallaAllahu Alaihi wasalam dan sunnah para sahabahs yang mempelajari ILMU ini selama 13 Tahun lamanya
Mereka mati meningkar Ayat Suci Allah Subhana Wataala dalam Surah Muhammad-Ayat 19.
Mereka akan mati berpaling dari perintah Allah Yang Wajib di ikuti
Mati tanpa mengenal ILLAH juga akan mati tanpa Mengenal ROBB
Mati Tanpa Mengenal ROBB , tidak akan dapat Menjawab SOALAN BOCOR DALAM KUBUR [ MAN RABBUKA ?????]
NABI SAW MENGAJAR KALIMAH INI...

Hikmah Kalimah

Mati Tanpa Iman

Mati tanpa mempelajari ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH , bermakna meningkari ILMU Yang diwajibkan oleh ALLAH dalam AL Quraan [ Surah Muhammad-ayat 19 ], ertinya mati tanpa IMAN , bermakna mati dalam Kufur tapi dalam AGAMA ISLAM , mati tanpa IMAN tidak diterima ALLAH – Tiada Paksaan dalam ISLAM dan IMAN .