Zikrul Anfas

Cara dan Kaeadah Tepat Zikir Nafas

–  Mengenal  Nafas
–  Mengenal  Asal  usul nya  Nafas
–  Mengenal  Datang nya   Nafas
–  Mengenal  Reservoir  Nafas
–  Mengenal  Punca  Kedatang nya  Nafas
–  Menghargai  Nafas  dengan  Haqqul  Yakin
–  Melihat  kedatangan  Nafas  dari  Pandangan Ainul Yakin
– Tarbiyyah  diri  dengan  Muttu  Qabla  an  tammutu [ hadis]
   Latih mematikan diri-
– Latih pergerakan Allah-(memulangkan Zat,Sifat,Asma,Af’al Allah s.w.t)
  Dengan  Muraqabh  dan  Musyhadah
– Latih Ilmu Allah -Dengan  KALIMAH  Syahadah  dan  Syuhud (Qudrat”Kuasa”,Iradat”berkehendak”,Ilmu”ilmu”,Hayat”hidup”)Bagi kaum Aribillah, Nafas  adalah Imej  cermin  dari  Roh , nafas adalah kembar bagi Ruh. Ruh adalah hakikat dan nafas adalah syariatnya di alam ini...