Zikrul Anfas

ILMU Zikir Nafas Dan Applikasinya

ILMU Zikir Nafas adalah khazanah dari lautan ILMU yang diperolehi oleh para  Ahli Kalimah LA ILAHA ILLALLAH.
Allah memuliakan Ahli Kalimah LA ILAHA ILLALLAH dengan satu talian yang kukuh melalui satu hubungan yang erat diantara hambaNya dan Allah sebagai Khaliq.

Talian ini terjalin dengan Talian Zikir Nafas. Dan Nafas yang telah diberi talqin dengan Zikir  Asmaul Zat Allah akan sentiasa berzikir dengan Nama Zat Allah selama -lamanya walaupun hamba itu sudah mati dan dikebumikan kedalam liang lahad.

Nafas adalah Rahsia Allah Subhana Watala dan ianya tidak akan mati selama-lamanya, ia akan hidup dan berterusan disisi Allah .
Zikir Nafas ada Zahirnya dan ada bathinnya...