Syurga

Nama-nama Syurga

Di dalam L-Quran Allah SWT menyebutkan dengan jelas nama-nama Syurga. Maksud dari pemberian Nama-Nama tersebut untuk membedakan tingkatan-tingkatannya.

Tingkatan-tingkatan Syurga.

Di dalam hadis disebutkan, bahawa syurga itu mempunyai delapan macam tingkatan-tingkatannya.

Yaitu: Syurga “DARUL-JALAL” Tercipta dari Mutiara Putih. Syurga “DARUS_SALAM” tercipta dari Yaqut Merah. Syurga “JANNATUL-MA’WA” tercipta dari Jabarjud Hijau. Syurga “JANNATUL_KHULD” tercipta dari Marjan Kuning. Syurga “JANNATUN-NA’IM” tercipta dari Perak Putih. Syurga “DARUL QARAAR” tercipta dari Emas Merah. Syurga “JANNATUL FIRDAUS” tercipta dari beberapa lapisan Perak, Emas, Yaqud, Zabarjud dan berlantai Kasturi. Syurga “ADN” tercipta dari Mutiara Putih berpintu Dua dari Emas, lebar pintu, antara keduanya sejauh luas langit dan bumi. Bangunanya terdiri dari lapisan Emas dan Perak. Tanahnya dari Ambar. Lantainya dari Kasturi. Airnya lebih dingin dari Ais, lebih manis dari Madu. Di dalamnya terdapat sungai “ALKAUTSAR”, ialah sungai Muhammad SAW.

Leave a Reply