Syurga

Definasi Syurga

Syurga yang bahasa Al-Qurannya “AL JANNAH” ialah suatu tempat di Alam Akhirat yang penuh dengan macam-macam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dihati manusia.

Dalam hadis qudsi, imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan seperti berikut:

Artinya:

Allah berfirman: Aku telah menyediakan bagi hambaku yang shalih-shalih, sesuatu yang belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar oleh telings dsn belum pernah terlintas dihati manusia. (H.R. Bukhari Muslim)

Leave a Reply