Syahadah

Syahadah dengan Ilmu Kalimah

Mereka yang Bersyahadah dengan Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH dan berjalan Lancar Zikri nafas nya , Maka Neraka di haramkan untuk nya [ maksdu hadis ] dan tiada Soalan Kubur dna Seksa Kubur dan tiada seksa di padang Masyaar dan tiada Soalan Di Mizan atau timbangan di kecualikan – Tidak Yakin Mari belajar Pengajian Ilmu- Hikmah – Hakikah 40 Hadis-hadis Nabi Mulia berkaitaan dengan Syahadah dan segala ganjaranya di dunia dan akhirat . Demi ALLAH ini adalah satu kebenaran bukan pendustaan semasa belajar 10 hadis ALLAH akan Yakinkan dengan Ainul Yakin – SaddaqaLLAHU Azheem

Leave a Reply