Syahadah

SURAH MUHAMMAD (47)

SURAH  MUHAMMAD  47  –  ADALAH  SATU  SURAH  YANG  KHUSUS  MEMPERKENALKAN  ILMU  LA  ILAHA  ILAALAH  DAN  SEGALA  ILMU – HIKMAH –  HAKIKAT –  RAHSIA –  PENYEBARAN  – PENYAMPAIAN  & SEMUA  BERKAITAN  DGN  USAHA  DAKWAAH ILMU  LA  ILAHA ILALLAH
————————————————————————————————

[1]  –  Penghalang  Umat  Manusia  & Islam  dalam  Mencari  Ilmu  Syahadah 
         dan  Ilmu  La  ilaha  IlAllah 
[2]  –  Penghukuman  Tentang  Kekufuran  mereka  kerana  menghalang 
         Umat Islam  mempelajari  Ilmu  La ilaha IlAllah & Ilmu Syahadah
[3]  –  Penghapusan  segala  amalan  dan  ibadat  mereka – Kerana
         Menghalang  Umat  Mempelajari  Ilmu  La  ilaha  IlAllah  – Syahadah
[4]  –  Mereka  yang  Mempelajari  Ilmu  Syahadah  La  ilaha  IlAllah  dan
         sesudah itu  segala  amalan  mereka  akan  jadi  amalan  yang  Soleh
         setelah  mempelajari ilmu  Syahadah  mereka  akan  jadi  Soliheen
[5]  –  Apa  Yang  di  Turunkan  oleh  ALLAH  dalam  Al Quraan  adalah 
         Ketauhidan Keaslian  Akidah  dan  Iman  dari  Lautan  Ilmu  La  ilaha
         IlAllah  dan  perkara  ini  adalah  Haqq  yang  di terimah  hanya  oleh
         orang  Mukmineen  yang   telah  menepati  janji  untuk  mempelajari
         Ilmu  la  ilaha  ilAllah  dan  ilmu  Syahadah 
[6]  –  Kerana  mereka  Umat  Mukmin  belajar  ilmu  Syahadah  La ilaha
         IlAllah  segala  dosa  mereka  akan  di  hapuskan
[7]  –  Dan  di jamin  akan  Menyelamatkan  mereka  di  dunia  dan  akhirat

[8]  –  Orang  yang  Kufur  ingkar  dan  berpaling  dari  ilmu  Syahadah  dan
         Ilmu  La  ilaha  IlAllah  adalah  kerana  mengikut  fikiran  dan 
         anggapan  yang  salah  –  Ramai  orang  Islam  tertipu  kerana  aqal
         fikiran  yang  salah  dalam  proses  Mengenal  Ilmu  Syahadah 
[9] –   Orang  yang  beriman  kepada  Ilmu  Kalimah  Syahadah  mereka 
         berada  dalam  jalan  yang  benar  dan  perkara  yang haqq

[10]   ALLAH  menerangkan  sifat  dan  keadaan  orang  yang  bathil & haqq

[11]   Perintah  untuk  memerangi  mereka  sehingga putuskan  leher 
         mereka  di  zaman  pembunuhan  adalah jidah  lidah  dan  tulisan 
         yang kerana  mereka  memusuhi Ilmu  ALLAH  sebenarnya  mereka
         memusuhi  ALLAH  dan  Utusan  utusan  Nya 

[12]   Perang  kerana  mereka  menceroboh  dan  jika  ALLAH  berkehendak 
         ALLAH  Mampu  menghancurkan  sehingga  semua  hancur 
[13]   Tetapi  ALLAH  memberi  peluang  untuk  menguji kesabaran  Mukmin

[14]   Orang yang  Gugur  Syahid  di  jalan  Kalimah  la  ilaha  iLALLAH 
         Sesungguhnya  ALLAH  tidak  akan  mensia-sia  kan  ganjaran
         amalan  amalan  mereka
[15]   Allah akan memimpin mereka yang berjuang (ke jalan mendapat 
         sebaik-baik balasan) dan menjadikan keadaan mereka baik dan
         berguna (di dunia dan di akhirat)
[16]   Serta memasukkan mereka ke dalam Syurga yang telah dijanjikan dan
         diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka

Surah  ini  adalah  kandungan  segala  Ilmu  La  ilaha  IlAllah – Pembukaan Ilmu  La  ilaha  IlAllah  – Petolongan  atas Landasan  Ilmu  Syahadah –  Pengingkaran  Ilmu  la ilaha  IlAllah  –  Peghapusan  Amalan  yang  kufur  kepada  Ilmu  la  ilaha  IlAllah  –  Tentang  Kebencian  atas  Ilmu  Kalimah
Pembukaan  Qalbu  dan  Penutupan  Qalbu kerana  Menolak  Ilmu Kalimah
banyak   lagi  dalam  kandungan  Surah  47  ini  sebagai  panduan  utama  untuk  Mengenal  ALLAH  dan  ILAH  segala  Ilmu  Pembukaan  dari  ayat ayat  yang  terkandung  dalam  Surah  yang Mulia ini.  Ada  1001  Rahisa  dan  Hikmah  ilmu  La  ilaha  IlAllah.

Leave a Reply