Syahadah

Hakikat Syahadah

Betapa benarnya hakikat ini ( Syahadah Membuang Syirik ) dan hanya mereka yang ada Zikir Nafas dan Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH yang Mengenal dan Memahami segala jenis Syirik yang di lakukan oleh setiap Muslim dalam semua gerak geri mereka , Selaamt kan lah diri mu wahai Ummat Islam dari segala dosa-dosa Syirik terutama Syirik dalam ibadat [ Al khafi – Ayat 110].
Tanpa ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH [ Surah Muhammad-Ayat 19] , ALLAH , tidak akan menerimah satu amalan pun dari Ummat ISLAM – Sudah jelas dalam Firman dalam Surah Yang sama [ 47-8] dan juga ayat [9], ketahuilah kebenaran ini dan sedarlah secepat meungkin sebelum anda Menyesal kemudian hari, Belajar lah ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH , Pertubuhan kami Menyampaikan ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH secara percuma

Leave a Reply