Ilmul Yakin

Talian Ahlul Bayt

​TALIAN  AHLUL  BAYT  TALIAN  SUCI  NABI MULIA –  TALIAN  RAHMAH  –  TALIAN BARAKAH – TALIAN  SYAFAAT – TALIAN KUKUH – TALIAN  SYAHADATAIN  KEPADA ILLAH & RASULALLAH 

——————————————————————————–

Ahlul  Bayt  yang  membawa  rahmatan  lil alamin  adalah  ahlul  bayt  yang  sentiasa membawa  kita  

–  Mengenal  ILLAH 

–  Mengenal  Ilmu  SYAHADATAIN 

–  Mengenal  kan  kita  Ilmu  7  MAqam  Syahadatain 

–  Mengenalkan  1001  Kaedah  Syahadatain – tanpa  Syahadatain

   tidak  wujud  Iman ,  Taqwa  dan  Ihsan 

–  Mengenalkan  kita  kepada  ilmu  Lautan  kalimah  Robb 

–  Mengenalkan  kita  kepada  Ilmu  IQRAA  

–  Mengenal  kan  kita  kepada  ILMU  ALIF  LAAM  MIM Kunci 

   Al  Quraan  dan  segala  Khazanah  Al  Quraan 

–  Mengenal  kan  kita  kepada  ILMU  HIKMAH  LA ILAHAILALLAH

–  Mengingati  ILLAH  di 4  Tahap  Aqal – Qalbu – Roh – Sirr 

–  Membawa  Nafas  kita  sentiasa  Menyebut  Nama  ALLAH 

–  Membawa  diri  kita  Menyaksi  ILLAH  

–  Membawa  diri  Menyaksi  ALLAH di dunia  &  akhirat 

–  Membawa  diri  kita  Menyaksi  RasulAllah  dunia akhirat 

–  Membawa  diri  kita  dalam  Mengenal 7  Maqam  Makrifat 

–  Menyaksi  untuk kita  di  dunia  dan  di  hadapan  ALLAH 

–  Menyempurnakan  Tugas  sebagai  PENYAKSI  [Nisaa-41] 
Mencintai  mereka  ahlu  SYAHADATAIN  dari Keturunan  Nabi  Mulia  adalah  atas  Perintah ALLAH .

BUSHRA  LANA  –  WA  LAKUM  KHABAR GEMBIRA BAGI PECINTA AHLU BAIT NABI SaAllahu  alaihi  Wasalam

Ahlu bait Rasululullah  memang memiliki kemuliaan khusus , talian  Suci  dan beliau SaAllahu  Alaihi  Wasalam pun telah menunjukkan perhatiannya yang amat besar kepada mereka. Semasa hidupnya, beliau berulang-ulang menghimbau agar umatnya mencintai dan menyayangi mereka. Dengan itu pula Allah swt telah memerintahkan kepada kaum muslimin , khususnya  Mukmin melalui firmannya :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Katakanlah ( Hai Muhammad SaAllahu  alaihi  Wasalam) “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan”. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (QS: Asy-Syuura Ayat: 23)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi saAllahu alaihi wasalam tidak meminta kepada kaum muslimin atas penyampaian agama yang lurus (Islam) keuntungan duniawi, tetapi Nabi saAllahu  alaihi wasalam hanya meminta agar kaum muslimin mencintai Allah swt dan Rasul-Nya dalam mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara mencintai keluarga Nabi Mulia.
Dalam ayat itu dijelaskan bahwa apa yang diminta oleh Rasullah agar mencintai keluarganya itu adalah untuk kebaikan kaum muslimin sendiri, Agar  ALLAH  menyalurkan  RAHMAT  yang  ada  dalam  darah  Daging  mereka   itu  di  salurkan  oleh  ALLAH  kepada  Umat  Nabi Mulia  dan Rasulullah meminta kepada kaum muslimin agar mencintai Ahlubait nya bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan itu atas perintah Allah Subhana Wataala . 
Oleh  yang  demikian, sudah sepatutnya seluruh kaum muslimin memenuhi hati mereka dengan kecintaan dan kasih sayang kepada ahlu bait serta menghormati dan memuliakan mereka, demi kekerabatan mereka dengan RasuluAllah , tanpa berlebih-lebihan dan sikap keterlaluan.
Rasulullah SaAllahu  Alaihi  Wasalam  bersabda:

“Dua golongan akan binasa akibat sikapnya terhadap Ali[ ahli  bayt ku] , iaitu golongan yang mencintainya secara berlebih-lebihan sehingga kecintaannya itu membawa mereka ke jalan yang tidak benar (kaum syi’ah); dan golongan yang lain ialah mereka yang membenci Ali secara berlebih-lebihan sehingga kebenciannya membawa mereka ke jalan yang tidak benar (kaum Nawasib/wahabi). Orang yang bersikap baik terhadap diriku ialah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh jamaah terbanyak. Karena itu hendaklah kalian berpegang pada jalan itu. Ingatlah bahwa pertolongan Allah dilimpahkan kepada jamaah. Janganlah kalian bercerai-berai, karena orang yang memisahkan diri dari jamaah akan menjadi mangsa setan, sebagaimana kambing akan menjadi mangsa srigala bila ia terpisah dari rombongannya”.
Bagi para pecinta ahlu bait Nabi Mulia SAllahu alaihi  Wasalam, Rasulullah  telah memberikan kabar gembira kepada mereka. 
Mereka yang mengikuti dan mencintai ahlu bait dengan tulus ikhlas, Rasulullah saw menjanjikan surga, sebagaimana sabdanya :

يا علي ان اول من يدخل الجنة أنا وانت و فاطمة والحسن و الحسين. قلت يا رسول الله فمحبنا , قال من وارئكم.

‘Wahai Ali, sesungguhnya yang pertama-tama masuk ke dalam syurga adalah saya, engkau, Fathimah, Hasan dan Husein. Aku (Ali) berkata : ‘Bagaimana dengan orang-orang yang mencintai kita (ahlu bait). Rasul saw menjawab : Mereka akan masuk surga setelah kalian’.[ Yanabi’ al-Mawaddah (2/46)]
Rasulullah SaAllahu  Alaihi  wasalam  bersabda :

انما سميت ابنتي فاطمة لان الله عز و جل فطمها وفطم محبيها من النار

‘Sesungguhnya dinamakan anakku dengan Fathimah dikarenakan Allah azza wa jalla memutuskan dia dan orang-orang yang mencintainya dari sentuhan api neraka’.[Yanabi’ al-Mawaddah (2/64)]

Rasulullah saw bersabda :

انا اول الناس دخولا في الجنه ثم ذريتي ثم محبونا يدخل الجنة بغير حساب لا يسألون عن ذنبهم بعد المعرفة و المحبة

‘Aku orang yang pertama masuk ke dalam syurga, kemudian keturunanku, kemudian orang-orang yang mencintai kita (ahlu bait) masuk syurga tanpa dihisab dan mereka tidak ditanya akan dosanya setelah mereka mengenal dan mencintai (ahlu bait)‘.

Rasulullah SaAllahu  Alaihi  wasalam  bersabda :

يا علي خلقت من شجرة و خلقت منها و أنا اصلها و انت فرعها والحسن و الحسين اغصانها ومحبونا اوراقها فمن تعلق بشيئ منها ادخله الله الجنة

‘Wahai Ali, aku dan engkau diciptakan dari sebuah pohon, Aku dahannya dan engkau cabangnya, Hasan dan Husein rantingnya dan orang-orang yang mencintai kita (ahlu bait) adalah daunnya. Siapa yang bergelantungan di salah satu pohoh itu, Allah swt masukkan ke dalam syurga.( Yanabi’ al-Mawaddah 2/69)

Rasulullah saAllahu  alaihi  Wasalam  bersabda :

اول من يرد على الحوض اهل بيتي ومن احبني من امتي

‘Yang pertama akan berkumpul di telaga Haudh adalah ahlu baitku dan orang-orang yang mencintaiku dari umatku’ (Yanabi’ al-Mawaddah 2/69) – Di  sana  semua  senarai  pencinta  Ahlul  bayt  dan  ahli  syahadah  akan  di  serahkan  satu  persatu.

Bagi ahlu bait tanggung jawab yang paling penting adalah mereka harus mengetahui kedudukan mulia yang dimiliki Rasulullah sAllahu Alaihi  wasalam  serta keluhuran namanya, demikian pula sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada beliau berupa keluhuran jiwa dan kesucian hati, [ Kesemuanya  adalah  atas  SYAHADATAIN  –  wajib  Umat  Islam  ketahui  bahawa  SYAHADATAIN  adalah  Talian  Akidah, Iman  dan  Tauhid  serta  IHSAN – ketiga  tunjang  Agama  berkumpul  atas  SYAHADATAIN],  serta bagaimana Rasulullah SaAllahu  Alaihi  Wasalam  mendidik istri-istri dan anak cucunya [  dengan  talian  Rohaniyyah] dengan pengarahan yang baik serta pensucian jiwa yang matang agar rumah tangga beliau saAllahu  alaihi  Wasalam  menjadi sebaik-baik rumah tangga di bumi dari segi akhlaqnya, amaliahnya, ilmu dan sopan santunnya, sebagaimana Rasulullah saAllahu  Alaihi  Wasalam sendiri menjadi panutan yang diberkahi bagi kaum muslimin, yang wajib diikuti oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

(QS: Al-Ahzab Ayat: 21)
Surah  33  Ayat  33  ,  adalah  Bukti  besar  dan  hujjah  yang  kukuh  dari  sisi  ALLAH,  bahawa  Ahlul  Bayt  Nabi  Mulia  wajib  di  Cintai, Di Muliakan ,  Di  Kasihi  dan  di  Pegang  dengan  kukuh  sampai  mati  menghembus  Nafas  yang  terakhir  ,  Kaum  Wahhabi  akan  menyebarkan  akan  sentiasa  menyebarkan  kebencian  terhadap  Ahlul  Bayt  RasulAllah, kerana  mereka  adalah  dari  Keturunan  kaum  Muanfikoon  yang  bernasab  kepada  kaum  munafikoon  dari  Makkah  dan  madinah  yang  telah  iblis  lahirkan  mereka  jutaan  di  muka  bumi  ini.  Satu  kaum  yang  sabda  Nabi  Mulia  paling  di  laknat  ALLAH  –  ada  hadis sohih  berkenaan  perkara  ini.

Ameen  semoga  ALLAH  kekalkan  kita  dengan  talian  Ahlul  Bayt  yang  wajib  mempunyai  talian  SYAHADATAIN  dan  wajib  menyaksi  untuk  kita  di  dunia  dan  akhirat, jika  tidak  , kita  hanya  membuang  masa  dan  mensia-siakan  segala  amal  , ibadat  dan  hal ehwal  hidup   kita  di  dunia  yang  sementera  ini.

Mohon  kepada  ALLAH – siapakah  Ahlul  Bayt  Nabi  Mulia yang  mempunyai  SYAHADATAIN,  100%  pasti  akan  di  beri  petunjuk, ribuan  telah  di  saksikan  dan  jutaan  akan  di  saksikan  lagi.

Leave a Reply