Ilmul Yakin

Pengajian Ilmu 40 Ahadis

Pengajian Ilmu 40 Ahadis berkaitan dengan Penerangan Ilmu, Hikmah dan Maarifah hadis-hadis yang berkaitan dengan ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH ini sesiapa yang sudah yakin dan mengamalkan ilmu-ilmu ahadis ini akan terlepas dari segala seksa dunia, kubur dan akhirat atas jaminan Allah dna Rasul Nya

Leave a Reply