Ilmul Yakin

Pancaran-pancaran Sifat ALLAH

Mengenali Pancaran-pancaran Sifat ALLAH keatas diri kita adalah tahap Ilmul Yakin yang kukuh dan mantap dan Bersyahadah dengan Ilmul Yakin adalah Tahap Ainul akin yang wajib di lakukan setiap saat .

Inilah Ilmul Yakin yang tertinggi dalam hidup seorang Mukmin yang mencari Iman yang kukuh – Tanpa elemen Yakin tidak wujud Iman dan Tanpa Zikir Nafas tidak wujud kedua-duanya dan harap sdra sdri faham betapa tingginya maqam Zikir Nafas dalam Ibadah kepada ALLAH ini sebabnya ALLAH sendiri berfirman bahawa ” WALY ZIKRULLAHI AKBAR – Sesungguhnya mengingati ALLAH itu amat besar faedahnay dan kebesaran nya

Leave a Reply