Ilmul Yakin

Orang Yang Paling bahagia di dunia

Orang Yang Paling bahagia di dunia ini dan tenteram qalbu nya adalah mereka yang telah Menguasai Nafas nya dengan Kuasa Zikirullah. Nafas kalian sudah hidup dan kini usaha untuk Menghidupkan Qalbu kalian dengan Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH.

Syaitan , Nafs , Dunia akan menarik kalian supaya jangan mempelajari Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH , kerana dia amat takut apabila seorang hamba ALLAH meletak Ilmu KALIMAH Agung dalam Qalbu nya.

Pasti kesemua ahli jemaah Zikir Nafas sudah melalui proses – di kalahkan oleh Nafs, Syaitan , Iblis dan Dunia dalam perkara Mempelajari Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH. Jika anda ingin Ketenangan , Kebahagiaan, Kesenangan dalam hidup pergi mencari ILMU ILLAH , kerana itulah yang amat di nanti-nanti oleh Qalbu kita semua dan amat di dahagan oleh Qalbu dan Roh kita selama ini.

Kuasai lah Qalbu dan Roh kamu dengan pengisian Ilmu KALIMAH AGUNG, KALIMAH MULIA< KALIMAH SUCI , KALIMAH TINGGI, KALIMAH Keindahan seperti mana kalian telah menguasai Nafas dengan Zikirullah , kuasai lah qalbu sekarang dengan Pengisian Ilmu Kalimah La ilaha IlAllah.

Leave a Reply