Ilmul Yakin

Mengenal Sifat -Sifat ALLAH

Sesudah seorang Ahli Zikir Nafas Mengenal Sifat -Sifat ALLAH Hazeeran [ Hadhir Bersama ] Maeeyan [ Ber-maayeea bersama ] [ Nazeeran Melihat bersama setiap harakah ] – [ Syaheedan – Menyaksi setiap gerak geri] – barulah dia akan berada dalam keadaan Ainul Yakin – tetapi wajib mereka mempelajari ILMU YAKIN tentang ke-empat Sifat-Sifat ALLAH yang wajib kita Kenal dari Lautan Ilmu Zikir Nafas dan Amalan Zikri Nafas dari Lautan Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH . Apa yang kami terangkan di sini hanya adalah iklan dan penerangan yang terhad – Untuk Ilmu dan hikmah wajib datang mempelajari ILMU dari ahli nya . Fb , SMS , Email hanya dapat menerangkan secara terhad – Ilmu yang sedikit amat merbahaya.

Leave a Reply