Ilmul Yakin

Bahagia Orang Yang Beriman

Bahagia Orang Yang Beriman , di lindung dari segala azab dunia , kubur dan akhirat – Tak percaya ini adalah JANJI ALLAH Yang MAHA Agung dan Maha Mulia [ Rujuk Surah Rum – ayat 47 ] dan Surah Yunus 103 ]

Orang Islam yang hidup dalam Kufur dengan Ayat ALLAH dalam Surah 47 – ayat 19 dan bila dah mati tanpa Mengikut perintah ini kata Imam Ghazali [ra] dia mati dalam Kufur di akhirat dia di kumpul di bawah panji orang Kafir – Kafiroon dan Mushrikoon walaupun dia seorang Alim dan Imam Masjid Makkah seumur hidup

Orang Mukmin yang telah mempelajari ILMU LA ILAHA ILALLAH dia di janji syurga malah di janji oleh ALLAH dalam Surah AL fatah ayat 1- 6 akan di ampunkan segala dos-dosa nya , di hapuskan dosa-dosa nya dan di masukan secara wajib ke dalam Syurga tak percaya ambil Zikri Nafas anda akan terjamin terasa Syurga dalam Qalbu mu dan Hidup mu.

Guruku yang Mulia lah mengajar ku
Sheikh Abdul Qadir Al Jilani [qsa] pakai Heavenly Blue Tooth
Satellite Transmission
Tentang Ilmu La ilaha IlAllah
Ilmu Uluhiyyah
Ilmu Rububiyaah
Ilmu Tajjali Uluhiyyah Fil Kully Ashyaeen
Ilmu ILLAHUN Waheed
Ilmu ILLAH wa Alihatan
Ilmu ILLAHAINI
Ilmu ILLAHUN WAHEED Fil Iddrakul Ainul Raasi
Ilmu ILLAHUN WAHEED Fil Qulub
Ilmu ILLAHUN WAHEED Fi Kuly Alameen
Ilmu ILLAHUN WAHEED Fi Tauhid Wal Hakikat
Ilmu ILLAHUN WAHEED dan Syuhuul Khalq
Ilmu ILLAHUN WAHEED dan Yubseeruna Fil Alam

Semua ini adalah Lautan Ilmu dari Al Quraan

Leave a Reply