Ilmul Yakin

7 Noor Dari Sifat ALLAH

Seorang Daei Allah Ahlul Kalimah La ilaha IlAllah – kata seorang tokoh Kewalian di abad ke 17 Shah E Malakut Sayeeduna AL Khumairi – Mereka telah di pancarkan oleh ALLAH 7 Noor Dari Sifat ALLAH untuk membimbing Orang-orang yang beriman kejalan ALLAH, Zikirullah dan Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH – Noor dari Sifat -Sifat ALLAH Robbul Alameen adalah
– Sifat Ar Rahim
– Sifat An Noor
– Sifat Al Haddi
– Sifat Al Rashid
– Sifat Al Hakim [ Hikmah ]
– Sifat Al Alim [ Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH dan Ilmu Asmaa]
– Sifat Al Lathif
Kesemua Tajjali dari Noor Sifat- Sifat ALLAH dapat di butkikan dari Al Quraan dan hujjah Hadis-hadis Qudsi dan Nabawi.

Jangan kamu menyakiti, menghina, memperkecilkan, merendahkan, meremehkan, memperolokan, memfitnahkan atau menyakiti hati sezarah pun Ahlullah dan Daei Allah melainkan pancaran Noor tersebut akan di tarik keatas kamu walaupun sesudahnya kamu berjumpa seorang Abdaal, Qutubul Alam atau kamu berjumpa dengan Nabi Allah Khidir [as]. Kerana pancaran yang ditarik itu datangnya bukan dari seorang Nabi, Rasdul, Daei Allah atau Wali Allah tetapi dari ALLAH sendiri.

Leave a Reply