Hikmah Kalimah

Tanpa Mempelajari ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH

Tanpa Mempelajari ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH seorang itu akan mati dalam Kufur tanpa Iman walaupun Islam nya setinggih Gunung Uhud , Walaupun Marifaat nya setinggi arasyh ALLAH kerana ia telah meninggalkan Perintah ALLAH Yang Maha wajib di pelajari [ Surah 47-Ayat 19] dan juga ini adalah Ikrar semua insan di hadapan ALLAH di Alamul Arwah – Tanpa Ilmu La ilaha IlAllah tidak akan di terimah Islam , Iman Ibadah , amalan dan segala pencapaian hidup seorang Muslim Wajib – Penting – Mustahak amat di utamakan oleh ALLAH keatas setiap orang Islam – Syaiatan , Dunia dan Nafs tidak akan membenarkan seorang Islam belajar ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH – Kami adalah Ahli La ulahailAllah yang menyampaikan ILMU Agung ini. Belajar lah ilmu ini sebelum mati jika tidak dalam suasana Sakaratul Maut susah nak ucap KALIMAH Syahadah – [ Maksud Hadis Sesiapa yang mati Mengucap La ilaha IlAllah dia akan masuk Syurga [ Hadis sohih]

Leave a Reply