Hikmah Kalimah

Sesiapa Sahaja yang tidak belajar ILMU RUKUN Islam yang pertama ini…

Sesiapa Sahaja yang tidak belajar ILMU RUKUN Islam yang pertama ini dia bukan di anggap Islam , kami akan bukti kan dari Al Quraan kenyataan ini, bawa kehadapan kami 10,000 Ulama -ualam dan kami akan bacakan terjemaah , Tasfseer , Makna dan Maksud kemudian Ilmu, Hikmah dan hakikat dari Ayat AL QURAAN ini sehingga mereka semua YAKIN bahawa sesiapa sahaja yang tidak mempelajari ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH dia bukan ISLAM dan dia akan Mati sebagai keluar dari ISLAM dan di akhirat Kata Imam Ghazali [ra] dia akan di kumpulkan bersama orang Kafir [ Salinan Muka Surat dari kitaab ini akan tunjukan dan buktikan ] , Kalau kami Fitnah habis lah Iman dan Aqeedah yang kami fitnahkan keatas Ummat Islam. Sehari sebelum kami ke UAE dan Turki pada 16 Oktober 2014 , kami akan ternagkan dengan terperinci – Tolong bawa Ulama dan seberapa banyak Scholar dari UIA dan Kolej-kolej ISLAM , kita kupas satu ayat sahaja sehingga semua yang hadir dan yakin seyakin-yakin nya .
Rukun Islam pertama adalah satu Kewajipan Utama dan Penting , wajib di kenali , di pelajari , di fahami dan di halusi biarpun dia orang Gila , orang buta, orang pekak , oranmg tuli pada saat kita mengajar ILMU KALIMAH AGUNG ini ALLAH akan buka kan segala pancaindera Mereka , kerana kasih Sayang ALLAH begitu meluas kerana dengan KALIMAH LA ILAHA ILALLAH – ALLAH Maha Pemurah , Maha Pengasihan , Maha Penhgampunan ingin selamat Ummat Islam dari neraka dan azab padang masyaar selama 50,000 tahun. Bila kami mulakan Ilmu majlis Kalimah dulu ads e-ekor kuncing dia akan duduk dalam majlis mendengar ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH tanpa bergerak dan mendengar begitu Khusyu. Ini mesti Malaikaat. Ramai d ari ahli majlis pernah lihat kuching ini.
Ummat ISLAM akan mati dalam kufur kerana tidak belajar Ilmu Kalimah LA ILAHA ILALLAH , Ummat Islam akan mati dalam Kenifakan Munafikoon jika di tinggalkan Ilmu Kalimah Syahadah – Ummat Islam akan mati sebagai Pengkhianat perjanjian nya kerana emninggalkan ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH . Ummat ISLAM akan mati dalam penuh Syirik kerana Meninggalkan Ilmu KALI(M AH LA ILAHA ILALLAH , Ummat ISLAM akan mati dalam Kezaliaman kerana Menginkar Perjanjiaan dan amanat Utama yang di beri oleh ALLAH.
Rujukan
— [ Surah 47- Ayat 19]
— [ Surah Anfaal – ayat 27 ] Pengkhianatan
— [ Surah Al Ahzab – ayat 72] Mati sebagai Jahil dan Zalim
— [ Surah Al Israa – Aayt 72] Di bangkit dalam keadaan buta mata nya
— [ Surah Al Taubah Ayat 17] Mati dalam Syirik dan d larang makmurkan
Masjid dan Surau

Leave a Reply