Hikmah Kalimah

Pemikiran , Penyaksian Ahli Zikir Nafas dan Ahli Kalimah La Ilaha IlAllah

Tiada satu saat dalam hidup , pemikiran , penyaksian ahli zikir nafas dan ahli kalimah la ilaha IlAllah berlalu tanpa di sertai dengan Zikir [ INGATAN], Tafakur, Tasbeeh [ bukan sebutan tapi Tasbeeh Tazakur ] Tahmeed dengan Qalbu , Tahlil dengan INGATAN setiap saat tanpa putus , kerana Qalbu kita mempunyai jutaan Sistem untuk mengerakan pelbagai pusingan Tasbeeh, Tahmeed, Tahlil , Tazheem , Takbeer , Tashahood , dan ia semua berlaku dalam Qalbu Fuad dengan terus menerus hanya kepada mereka yang sudah di beri ILMU , HIKMAH , HAKIKAT , ASRAR
– Tasbeeh
– Tahmeed
– Takbeer
– Tahlil
– Ta’zheem
– Tasyahood
– Tadabur
Jadi Ilmu juga yang akan menghidupkan Khatheer-khateer dalam Qalbu sehingga kesemua Lathaeef – Lathaeef dalam Qalbu dan Maaqamul Zikirullah dalam Fuad.
Dahulu sahabat-sahabat Zikir Nafas tiada Zikir dalam Nafas kini sudah hidup dalam nafas kalian , begitu juga subjek ini asing dan baru untuk mereka yang belum terdedah dengan Ilmu ini dan apabila sudah terbuka pintu-pintu ilmu ini maka Qalbu akan hidup membawa segala pentadbiran Tasbeeh, Tahmeed , Takbeer , Tahlil .

Leave a Reply