Hikmah Kalimah

Muslim yang Tidak Mempelajari

Seorang Muslim yang tidak Belajar ILMU KALIMAH SYAHADAH dia akan jadi Seorang Munafikoon dan pendusta di sisi ALLAH – Wahai Ummat Islam tolong rujuk kebenaran ini dalam AL QURAAN [ SUrah 63 Munafikoon – Ayat 1 ], Awliya ALLAH tidak Mendusta , mereka berkata Benar dan ada dalil yang Kukuh dan Sah dari Nas-nas Al Quraan dan Hadis Sohih. Oleh yang demekian Belajarlah ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH sehingga mati datang menjemput anda pergi berjumpa ALLAH , ia akan selepas anda membaca mesej ini , atau pun petang ini , esok dan tidak lama lagi.

Leave a Reply