Hikmah Kalimah

Kenal Perjuangan Nabi Mulia

Barangsiapa Tidak ada Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH dan Amalan Syahadah serta ZIkir Nafas dan di sertai dengan Jihadun Fi Sabillillah dan Jihadun Nafs sebenarnya mereka tidak Kenal Perjuangan Nabi Mulia semuanya dusta belaka – Kata Khutubu Zaman Sheikh A Sayeed Guru Hamba Sheikh Noori Shah Ahmed Muhyudin Al Jilani [ra].
Tanyalah mereka yang sudah berjihad ke Tanah Aceh, Pakistan , India , brunei , Singapore , Turkey , Middle East dan Nepal , Thailand.

Leave a Reply