Hikmah Kalimah

KALIMAH IKHLAS

Tanpa Pengenalan ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH sebutan dan ucapan KALIMAH LA ILAHA ILALLAH menjadi berat dan susah – dan sewaktu sakaratul maut perkara tentang keberatan ini jadi kenyataan – sebelum terlambat belajar lah ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH

Daripada Abu Hurairah
r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, Perbaharui iman kamu.

Para sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah s.a.w., bagaimanakah kami memperbaharui iman kami?

Baginda s.a.w. bersabda,
Banyakkan mengucap
kalimah La ilaha illallah.
(HR Ahmad,Tabrani dan Al-Targhib)

Jabir Bin Abdullah r.a. berkata, bahwa dia mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda,
“Zikir yang terbaik adalah “Laa ilaaha illallaah” dan doa yang
terbaik adalah “Alhamdulillah”.
(Riwayat Tirmizi, katanya hadith ini hassan gharib)

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda,
“Tidaklah seorang hamba Allah mengucapkan kalimat “Laa ilaaha illallaah” dengan ikhlas
melainkan dibukakan baginya pintu- pintu langit sehingga kalimat itu sampai ke Arsy Illahi, selama ia meninggalkan dosa- dosa besar.”
(Riwayat Tirmizi, katanya hadith ini hassan gharib)

Bagaimana hendak ucap dengan Ikhlas?. Perlu belajar ILMU IKHLAS dan ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH adalah ilmu yang paling ikhlas.
KALIMAH IKHLAS dan KALIMAH TAFAKUR – Itulah KALIMAH SYAHADAH dan KALIMAH TAAFAKUR

Leave a Reply