Hikmah Kalimah

ILMU AGUNG

Kami bukan sahaja Mengajar ILMU ZIKIR NAFAS tapi juga Menyampaikan ILMU AGUNG, ILMU ALLAH , ILMU MULIA , ILMU TERTINGGI, ILMU SIFAT ALLAH MAHA AGUNG ILMU LA ILAHA ILAHA ILALLAH , ILMU LAUTAN dan ILMU YANG MAHA WAJIB

Sesiapa sahaja yang mengucap dua kalimah Syahadah tanpa ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH yang di wajibkan oleh ALLAH dalam [ Surah Muhammad-ayat 19] dia sebenarnya Menafikan ILLAH iaitu ALLAH , dan dia masuk kedalam kekufuran tanpa dia sedar setiap kalimah yang di lafazkan nya – Sedarlah wahai kaum Muslim kamu berada dalam bahaya Iman dan Aqeedah jika tidak mempelajari ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH – Kembali lah kepada Ayat ALLAH sebelum kamu mati malam ini esok atau lusa – Ini perintah ALLAH bukan seruan kami dan ahlul kalimah selamatkan Iman kamu sebelum hari raya datang – Selamat Belajar ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH – sesiapa sahaja dari Ummat ISLAM yang melarang dan menghasut jangan belajar ILMU LA ILAHA ILALLAH sesungguhnya dia telah Kufur kepada AYAT ALLAH , KALIMAH ALLAH , QALAM ALLAH , SIFAT ALLAH iaitu LA ILAHA ILALLAH

Leave a Reply