Hikmah Kalimah

ILLAHUN WAHEED

Wahai AhlI Zikri Nafas dan ahli Syahadah Ilmu kalimah la ilaha ilAllah – Berikrar sentiasa dengan Ikrar Ya ALLAH Qalbu ku ini tdk layak Kecuali untuk ILLAH iaitu ALLAH dan tempatnya akan jadi mantap untuk ILLAHUN WAHEED , Apabila qalbu itu Menjadi tempat Madunoon ILLAHUN Wahid maka ALLAH Mengambil alih Qalbu itu menjadi Arasyh ALLAH dengan Pengertian ini lah ALLAH Berfirman – Qalbul Mukmineen Arasyh ALLAH – { Hadis Qudsi ] – Dengan Ikrar ini tanpa berhenti selama 40 hari Lihat Sebuah Kuasa Ajiab akan Mengambil Qalbu sdri dan menyerahkan nya dengan Sepenuh Kuasa di Bawah Kuasa Mutlak ILLAHAL ALAMEEN dan apabila Qalbu itu sudah berbunyi dengan Lafaz ILLAHUN WAHID maka saksikan lah bahawa Qalbu itu DEMI ALLAH adalah Arasyh ALLAH .

Leave a Reply