Hikmah Kalimah

Guru Murshid yang tidak Mengajar kita Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH

Guru Murshid yang tidak Mengajar kita Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH dan ILMU Syahadah sebenarnya mereka membuang masa mereka dan membuang masa kita kerana masa dah kesuntukan sebentar lagi Malaikaat maut sudah berada di hadapan mu dengan membawa pulang Nafas mu kepada Tuan punya Nafas mu , kenapa kamu mendsutakan Nikmaat Zikir Nafas tanpa Menguasai Nafas mu dan Mengapa kamu tidak mahu mencari apa yang ALLAH mahu kamu lakukan sewaktu kami mati dengan Mengucap Kalimah La ilaha IlAllah. Seorang Kafir tidak membaca kan azan waktu kita di lahirkan begitu juga seorang Muslim tak dapat laungkan dua kalimah Syahadah ketika dia mati kerana dia telah Kafirkan Perintah ALLAH untuk mempelajari ILMU KALIMAH LA ILAHA ILALLAH jadi mati tanpa syahadah. Memang benar kata-kata Awliya ALLAH seorang Muslim di peringatkan supaya dalam kelahiran nya kedunia ini dia mendengar Syahadah tetapi waktu mati dia membawa pergi Syahadah dalam Nafas nya. Oleh yang demikiran Nabi Mulia mahu kita mahu belajar Ilmu La ilaha IlAllah dan Ilmu Syahadah sehingga ke liang lahad agar kita mati mengucap dua kalimah Syahadah. Rugi nya Ummat Islam yang meninggalkan Ilmu Yang Maha Wajib ini . Derhaka Ummat Islam yang memungkiri janji janji pada ALLAH di alam arwah yang telah berjanji untuk belajar Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH

Leave a Reply