Hikmah Kalimah

Belajar Lah Ilmu Tazkitaun Nafs

Belajar Lah Ilmu Tazkitaun Nafs Amarah , Lawamah , Mulhimmah dan Tasfiyatul Qalb , Ilmu Talmliyatul Roh sesunnghnya ILMU KALIMAH AGUNG – Kalimah La ilaha IlAllah akan Menundukan Segala Kekuasan Nafs-Nafs ini di bawah Kuasa KALIMAH ALLAH , Qalam ALLAH , Sifat ALLAH Yang Mulia ini – Imam Ghazali berkata dalam sebuah Syarahan nya jika aku tidak bertemu dengan Guru yang telah mengajar Ilmu KALIMAH LA ILAHA ILALLAH nescaya Saya Abu Hamid AL Ghazali akan mati dalam keadaan Zindiq, Munafik, Irtidad , Dan kezaliman . Hanya Ilmu Rukun Islam pertama ini yang telah Mengkukuhkan Iman , Aqeedah dan Ihsan dalam jiwa ku.
10329059_812186528803846_7798885801275558914_n

Leave a Reply