Hikmah Kalimah

Berdakwaah Menyebarkan Iman dan Cahaya Kalimah La ilaha IlAllah

Berdakwaah Menyebarkan Iman dan Cahaya Kalimah La ilaha IlAllah , ini adalah kewajipan atas seorang Muslim , Untuk Ahli ZIkir Nafas adalah kewajipan Utama kerana ALLAH telah Memberi kita anugerah yang amat besar nilainya di sisi ALLAH dengan ZIKIR NAFAS , dan kedua Ilmu KALIMAH AGUNG, KALIMAH BENAR, ILMU KALIMAH SYAHADAH dari lautan Ilmu LA ILAHA ILALLAH. Jika kita pergi berdakwaah mengikut Sunnah Nabi mulia dan Para Sahabat ALLAH akan tambah Nikmaat Zikir Nafas dan ilmu La ilaha ilALLAH. Kita tidak akan rasa apa2 di d unia di akhirat setiap peluang berjihad dengan Dunia , Nafs , Syaitan telah ALLAH beri tetapi kita tidak pergunakan akhirnya di akhirat kita akan Menyesal 65,000 tahun [ di padang masyaar dan di titian sirathal mustaqeem. Berdakwaah lah Menyebar kan Iman dan Zikir ALLAH , Di jamin anda akan rasa kehebatan nya.

Leave a Reply