Hadis, Malaikat

Pengertian tentang Malaikat

Malaikat ialah jisim-jisim halus yang dijadikan daripada nur, mereka tidak makan dan minum. Dan mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan. Tidak pernah mendurhakai Allah, dalam segala yang diperintahkan dan selalu melakukan yang diperintahkan pada mereka.

Nabi SAW pernah bersabda: Artinya:

Malaikat itu diciptakan dari Nur, dan Jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan bagi kamu.

Firman Allah:

(Para malaikat itu) tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim 66:6)

Leave a Reply