Syurga

Nama-nama Syurga

Di dalam L-Quran Allah SWT menyebutkan dengan jelas nama-nama Syurga. Maksud dari pemberian Nama-Nama tersebut untuk membedakan tingkatan-tingkatannya.

Tingkatan-tingkatan Syurga.

Di dalam hadis disebutkan, bahawa syurga itu mempunyai delapan macam tingkatan-tingkatannya.

Yaitu: Syurga “DARUL-JALAL” Tercipta dari Mutiara Putih. Syurga “DARUS_SALAM” tercipta dari Yaqut Merah. Syurga “JANNATUL-MA’WA” tercipta dari Jabarjud Hijau. Syurga “JANNATUL_KHULD” tercipta dari Marjan Kuning. Syurga “JANNATUN-NA’IM” tercipta dari Perak Putih. Syurga “DARUL QARAAR” tercipta dari Emas Merah. Syurga “JANNATUL FIRDAUS” tercipta dari beberapa lapisan Perak, Emas, Yaqud, Zabarjud dan berlantai Kasturi. Syurga “ADN” tercipta dari Mutiara Putih berpintu Dua dari Emas, lebar pintu, antara keduanya se...

Syurga

Definasi Syurga

Syurga yang bahasa Al-Qurannya “AL JANNAH” ialah suatu tempat di Alam Akhirat yang penuh dengan macam-macam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dihati manusia.

Dalam hadis qudsi, imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan seperti berikut:

Artinya:

Allah berfirman: Aku telah menyediakan bagi hambaku yang shalih-shalih, sesuatu yang belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar oleh telings dsn belum pernah terlintas dihati manusia. (H.R. Bukhari Muslim)