Neraka

Macam-macam Neraka

Adapun macam-macamnya ada delapan;

  1. Neraka Jahannam disediakan bagi orang-orang Mukmin yang berbuat dosa.
  2. Neraka Jahiim disediakan bagi orang-orang yang menyembah berhala.
  3. Neraka Hawiyah disediakan bagi orang-orang yang Munafiq.
  4. Neraka Wail disediakan bagi orang-orang yang berlaku curang.
  5. neraka Sya’ir disediakan bagi orang-orang Shabiin.
  6. Neraka Ladhaa disediakan bagi orang-orang Yahudi.
  7. Neraka Saqar disediakan bagi orang-orang Majusi.
  8. Neraka Huthomah disediakan bagi orang-orang Nashrani.
Neraka

Definisi Neraka

Neraka dalam bahasa Alqurannya ” AN NAAR” ialah suatu tempat di alam akhirat, yang ujud disediakan dan di ancamkan oleh Allah sebagai balasan bagi pendusta-pendusta ayat-ayat Allah, orang-orang musyrik, orang-orang munafiq, orang-orang yang berbuat dosa dan mati belum bertaubat, orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan tidak mahu berbaktti kepada-Nya.