Hadis, Malaikat

Malaikat Yang Menyampaikan Sholawat dan Salam Ummat Muhammad SAW

Adapun keterangan yang menyatakan tentang adanya malaikat yang bertugas menyampaikan sholawat dan salam Ummat Muhammad SAW adalah :

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ammar Bin Yaser ra. bahawa Rasululluh SAW bersabda:

Artinya:

Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan malaikat yang diberi pendengaran semua makhluk. Ia berdiri diatas kuburku sampai hari kiamat. Bila seorang ummatku bersholawat atasku, ia menyampaikannya kepadaku dan berkata: Hai Muhammad, fulan bin fulan telah bersholawat atasmu.

Maka para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana maksud firman : Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi?

Nabi SAW bersabda: Bahwa itu termasuk bahagian dari pengetahuan yang tersimpan. Seumpama tidak engkau tanyakan, maka tidak akan ku beritahukan.

Hadis, Malaikat

Pengertian tentang Malaikat

Malaikat ialah jisim-jisim halus yang dijadikan daripada nur, mereka tidak makan dan minum. Dan mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan. Tidak pernah mendurhakai Allah, dalam segala yang diperintahkan dan selalu melakukan yang diperintahkan pada mereka.

Nabi SAW pernah bersabda: Artinya:

Malaikat itu diciptakan dari Nur, dan Jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan bagi kamu.

Firman Allah:

(Para malaikat itu) tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim 66:6)